Hof van Cassatie: Arrest van 25 November 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
25-11-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661125-2
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

De bevoegdheid om de echtgenoten een proeftijd van een jaar op te leggen, welke de artikelen 259 en 260 van het Burgerlijk Wetboek verlenen aan de rechter die kennis neemt van een eis tot echtscheiding ingesteld wegens gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen, kan slechts worden uitgeoefend mits de dubbele voorwaarde dat de eis tot echtscheiding gegrond zij en er ernstige redenen zijn om te hopen dat de echtgenoten zich in de loop van die proeftijd zullen verzoenen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.