Hof van Cassatie: Arrest van 25 Oktober 1971 (België)

Date :
25-10-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711025-15
Role number :

Summary :

Wanneer verschillende misdrijven de uitvoering van eenzelfde strafbaar opzet zijn en aldus slechts één misdrijf opleveren, begint de verjaring van de strafvordering ten aanzien van de gezamenlijke feiten slechts te lopen vanaf het laatste strafbaar feit, namelijk vanaf het gebruik van een vals stuk waarvan de vervalsing een van deze misdrijven uitmaakt, welk gebruik de door de vervalser voorziene en gewilde voortzetting van die valsheid is, zelfs indien dit gebruik gemaakt werd door een derde die gehandeld heeft zonder verstandhouding met de vervalser of zonder te weten dat het geschrift vals was. ( S.W., art. 193, 196 en 197. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.