Hof van Cassatie: Arrest van 25 Oktober 1971 (België)

Date :
25-10-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711025-16
Role number :

Summary :

De geldigheid van de beslissing van het hof van beroep wordt niet aangetast door de nietigheid van het beroepen vonnis wegens het verhoor van een getuige zonder eed, wanneer dezelfde getuige weer, maar onder eed, is gehoord door de rechter in hoger beroep en deze alleen steunt op de aldus voor hem afgelegde verklaringen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.