Hof van Cassatie: Arrest van 25 September 1967 (België)

Date :
25-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670925-4
Role number :

Summary :

De burgerlijke partij is enkel ontvankelijk om een cassatieberoep in te stellen tegen een arrest van buitenvervolgingstelling, in zover zij hierdoor wordt veroordeeld tot schadevergoeding alsmede in de kosten van de strafvordering of van de burgerlijke rechtsvordering. (Wetb. van strafv., art. 216 en 373.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.