Hof van Cassatie: Arrest van 25 September 1978 (België). RG 14684

Date :
25-09-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780925-7
Role number :
14684

Summary :

Wanneer een partij in konklusie aanvoert dat uit de persoonlijke kennis van een getuige niet volgt dat deze partij kennis had van een bepaald feit, is niet gemotiveerd het arrest dat deze konklusie niet beantwoordt. Wanneer partijen verklaren van het verhoor van een getuige af te zien, kon het arrest niet steunen op het verhoor van deze getuige. Verantwoordt niet wettig het feit dat de redenen van de onmiddellijke doorzending meer dan drie dagen bekend waren het arrest dat steunt op de geschreven verklaring van deze getuige.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.