Hof van Cassatie: Arrest van 26 April 1971 (België)

Date :
26-04-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710426-5
Role number :

Summary :

Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld op bevel van de Minister van Justitie, vernietigt het Hof, zonder verwijzing, het beschikkende gedeelte van de correctionele rechtbank tot herroeping van een door een vroeger vonnis bevolen opschorting van de uitspraak van de veroordeling, op basis van een veroordeling tot een correctionele hoofdgevangenisstraf van een maand ten gevolge van een nieuw tijdens de proeftijd gepleegd misdrijf, welke veroordeling met uitstel is uitgesproken. (Wet van 29 juni 1964, art. 13, alinéa 2; Wetb. van strafv., art. 429, laatste lid, en 441.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.