Hof van Cassatie: Arrest van 26 April 1978 (België)

Date :
26-04-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780426-9
Role number :

Summary :

Feitelijke grondslag mist het middel waarin miskenning van de bewijskracht van een akte wordt aangevoerd, als de beslissing op die akte niet is gegrond. ( Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.