Hof van Cassatie: Arrest van 26 Februari 1974 (België)

Date :
26-02-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740226-7
Role number :

Summary :

Wanneer, na in een geschreven conclusie vergoeding te hebben gevorderd van schade waarvan zij het bedrag opgaf, de burgerlijke partij, in een mondelinge conclusie aangetekend in het proces-verbaal van de terechtzitting, haar vordering tot het provisionele bedrag van één frank heeft beperkt en de correctionele rechtbank de beklaagde heeft veroordeeld tot een straf alsmede tot betaling aan de burgerlijke partij van het provisionele bedrag van één frank en van de door deze laatste gemaakte kosten, kan dezelfde rechtbank waarbij de burgerlijke partij nadien een rechtsvordering aanhangig maakt tot betaling van het bedrag dat zij oorspronkelijk had gevorderd, bij de uitlegging van haar eerste beslissing, overwegen dat haar rechtsmacht niet was uitgeput en dat zij bijgevolg bevoegd bleef om verder van die rechtsvordering kennis te nemen. ( Wet van 17 april 1878, art. 4. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.