Hof van Cassatie: Arrest van 26 Februari 1979 (België). RG 2375

Date :
26-02-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790226-5
Role number :
2375

Summary :

Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.