Hof van Cassatie: Arrest van 26 Maart 1973 (België)

Date :
26-03-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730326-1
Role number :

Summary :

Niet met redenen omkleed is de beslissing die de rechtsvordering van de burgerlijke partij verwerpt, zonder passend te antwoorden op de door deze partij regelmatig bij conclusie aangevoerde middelen. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.