Hof van Cassatie: Arrest van 26 Maart 1974 (België)

Date :
26-03-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740326-1
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is de voorziening voor de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest dat, zonder over een bevoegdheidsgeschil uitspraak te doen, definitief uitspraak doet over een bestanddeel van de schade, voor de andere bestanddelen een voorlopige vergoeding toekent en een onderzoeksmaatregel beveelt. ( Art. 416 Sv. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.