Hof van Cassatie: Arrest van 26 Mei 1970 (België)

Date :
26-05-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700526-1
Role number :

Summary :

Wanneer de administratie de belastbare grondslag wettelijk heeft geraamd volgens tekenen of indiciën van gegoedheid waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, dient de belastingplichtige aan de hand van positieve en controleerbare gegevens te bewijzen dat deze gegoedheid voortvloeit uit andere inkomsten dan die welke belastbaar zijn in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten van vóór het belastbaar tijdperk. ( Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, alinéa 1, lid 3. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.