Hof van Cassatie: Arrest van 26 November 1974 (België)

Date :
26-11-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741126-6
Role number :

Summary :

Door te preciseren dat de verdachte door zijn doorlopend verdachte gedraging, zoals die tot uiting komt in zijn deels tegenstrijdige deels leugenachtige verklaringen, in zijn onstandvastige houding, in zijn door het onderzoek onthulde pogingen tot het uitlokken van valse getuigenissen en het zich onttrekken aan objectieve opsporingen, en in zijn stelselmatige, veelal op drogredenen berustende verdachtmakingen ten laste van derden, de vrees wettigt dat hij, eenmaal in vrijheid gesteld, het onderzoek nog meer zou belemmeren en dit op een ogenblik waarop nieuwe recente bezwaren aan het licht zijn gekomen, omschrijft de beslissing van het onderzoeksgerecht tot handhaving van de voorlopige hechtenis nauwkeurig de aan de persoonlijkheid van de verdachte eigen gegevens die de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden uitmaken welke de openbare veiligheid raken, waardoor de handhaving van de hechtenis wordt gerechtvaardigd. (Art. 5 wet van 20 april 1874, gewijzigd door artikel 3 van de wet van 13 maart 1973.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.