Hof van Cassatie: Arrest van 26 Oktober 1978 (België)

Date :
26-10-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781026-5
Role number :

Summary :

Niet met redenen omkleed is de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad die een reclamatie tegen een aanslag in een directe gemeentebelasting verwerpt ë om de redenen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen è <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.