Hof van Cassatie: Arrest van 26 September 1966 (België)

Date :
26-09-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19660926-1
Role number :

Summary :

Mist feitelijke grondslag het middel dat een gebrek aan antwoord op een verweer tegen de burgerlijke rechtsvordering inroept, regelmatig in conclusie opgeworpen, wanneer dit verweer in de bestreden beslissing passend werd beantwoord.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.