Hof van Cassatie: Arrest van 26 September 1966 (België)

Date :
26-09-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19660926-6
Role number :

Summary :

Is regelmatig met redenen omkleed de beslissing van de rechter in hoger beroep, die op grond van eigen redenen en bij verwijzing naar de niet strijdige redenen van de eerste rechter, aldus passend en zonder dubbelzinnigheid de voor hem genomen conclusie beantwoordt. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.