Hof van Cassatie: Arrest van 26 September 1969 (België)

Date :
26-09-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690926-2
Role number :

Summary :

Artikel 18 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoördineerd op 20 juli 1955, is niet toepasselijk op de arbeidsovereenkomst voor bedienden gesloten door een handelsvertegenwoordiger wiens jaarlijkse bezoldiging hoger is dan 180.000 frank ( Wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers, art. 1; wetten betreffende het bediendencontract, gecoördineerd op 20 juli 1955, art. 135. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.