Hof van Cassatie: Arrest van 26 September 1978 (België)

Date :
26-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780926-3
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk, wegens vermenging van feiten en recht, is het middel dat het Hof zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.