Hof van Cassatie: Arrest van 26 September 1978 (België)

Date :
26-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780926-4
Role number :

Summary :

De bij art. 5 Wegverkeersreglement van 1 december 1975 aan de weggebruikers opgelegde verplichting om de verkeersborden in acht te nemen wanneer die regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van het genoemde reglement zijn aangebracht, geldt onverschillig of de verkeersborden door de daartoe wettelijk bevoegde overheid geplaatst zijn <2>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.