Hof van Cassatie: Arrest van 27 Februari 1967 (België)

Date :
27-02-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670227-4
Role number :

Summary :

De kinderrechters in hoger beroep en de kinderrechters nemen verder na de inwerkingtreding van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming kennis overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming van de hangende processen met het oog op de toepassing van één der bij deze laatste wet, vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 april 1965, vastgelegde maatregelen. (Wet van 8 april 1965, art. 93.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.