Hof van Cassatie: Arrest van 27 Februari 1967 (België)

Date :
27-02-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670227-5
Role number :

Summary :

Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld tegen een door de militieraad gewezen beslissing. (Gecoördineerde dienstplichtwetten, art. 50.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.