Hof van Cassatie: Arrest van 27 Februari 1973 (België)

Date :
27-02-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730227-6
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat kritiek oefent op een ten overvloede gegeven reden van de bestreden beslissing.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.