Hof van Cassatie: Arrest van 27 Februari 1979 (België)

Date :
27-02-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790227-2
Role number :

Summary :

Om een beklaagde te kunnen veroordelen wegens vluchtmisdrijf in de zin van art. 33, alinéa 1, Wegverkeerswet, moet de rechter onder meer vaststellen dat de beklaagde wist dat het voertuig dat hij bestuurde oorzaak dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats was geweest en dat hij de vlucht heeft genomen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.