Hof van Cassatie: Arrest van 27 Januari 1969 (België)

Date :
27-01-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690127-2
Role number :

Summary :

Om het brevet van verpleegassistent en verpleegassistente te bekomen met of zonder examen, moet de kandidaat zedelijk en lichamelijk geschikt zijn; derhalve is wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat beslist dat het slachtoffer van een ongeval wegens de graad van zijn invaliditeit niet lichamelijk geschikt is voor de uitoefening van het beroep van verpleegassistente. (Koninklijk Besluit van 17 augustus 1957 houdende instelling van het brevet van verpleegassistent en verpleegassistente, art. 2.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.