Hof van Cassatie: Arrest van 27 Januari 1972 (België)

Date :
27-01-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720127-6
Role number :

Summary :

In burgerlijke zaken kan de rechter geen met de openbare orde niet strijdige betwisting opwerpen waarvan de conclusies van de partijen het bestaan uitsluiten. ( Algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde zaken en G.W., art. 1138, 2°. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.