Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 1981 (België). RG 6465

Date :
27-03-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810327-2
Role number :
6465

Summary :

Bij gebrek aan koninklijk besluit waarbij de wijze wordt bepaald waarop het feit en de datum van de bekendmaking van de gemeentereglementen moeten worden vastgesteld, mag het bewijs van deze bekendmaking door alle wettelijke bewijsmiddelen worden geleverd; de bestendige deputatie mag het getuigschrift van bekendmaking en het register van de bekendmakingen als zulk een bewijs beschouwen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.