Hof van Cassatie: Arrest van 27 November 1967 (België)

Date :
27-11-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671127-5
Role number :

Summary :

Vanaf de beschikking van verwijzing naar de correctionele rechtbank tot het vonnis van deze rechtbank kan de voorlopige invrijheidstelling door deze rechtbank worden verleend op verzoekschrift. (Wet van 20 april 1874, art. 7, gewijzigd bij de wet van 29 juni 1899, art. 1.) (Impliciete oplossing.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.