Hof van Cassatie: Arrest van 27 Oktober 1969 (België)

Date :
27-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691027-1
Role number :

Summary :

Artikel 13 van de wet van 3 januari 1933 straft degene die een jachtwapen draagt met een ander doel dan de jacht of met het oogmerk om met overtreding van de wetten en reglementen te jagen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.