Hof van Cassatie: Arrest van 27 Oktober 1969 (België)

Date :
27-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691027-2
Role number :

Summary :

De beklaagde kan op zijn hoger beroep alleen niet worden veroordeeld tot een zwaardere straf dan die welke door de eerste rechter is uitgesproken. ( Wetb. van strafv., art. 202; wet van 1 mei 1849, art. 7. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.