Hof van Cassatie: Arrest van 27 Oktober 1969 (België)

Date :
27-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691027-5
Role number :

Summary :

Feitelijke grondslag mist het middel waarbij betoogd wordt dat de beslissing gegrond is op een niet bestaande tegenstrijdigheid in de getuigenissen, wanneer de door de beslissing hiervan gegeven uitlegging niet onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.