Hof van Cassatie: Arrest van 27 Oktober 1969 (België)

Date :
27-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691027-6
Role number :

Summary :

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing, waarbij de beklaagde veroordeeld wordt uit hoofde van het verspreiden van een met de goede zeden strijdige tekening, zonder passend te antwoorden op diens omstandige conclusie ten betoge dat de tekening de illustratie is van een artikel van sociale aard, dat bestemd is voor een uitzonderlijk publiek en geen pornografisch karakter heeft. ( Grondwet, art. 97; Strafwetb., art. 383. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.