Hof van Cassatie: Arrest van 27 September 1978 (België)

Date :
27-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780927-1
Role number :

Summary :

Het hoger beroep van een beklaagde tegen een vonnis dat diens verzet tegen een verstekvonnis ongedaan heeft verklaard, maakt de zaak zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep <1>. (Artt. 188, 202 en 203 Sv.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.