Hof van Cassatie: Arrest van 27 September 1978 (België)

Date :
27-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780927-5
Role number :

Summary :

Niet-ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het door de beklaagde, eiser in cassatie, voorgedragen middel dat hieruit is afgeleid dat te zijnen laste lijfsdwang had moeten uitgesproken zijn <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.