Hof van Cassatie: Arrest van 28 Februari 1972 (België)

Date :
28-02-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720228-2
Role number :

Summary :

De verplichting voor de bestuurder, die op de rijbaan rijdt, zo dicht mogelijk bij de rechterrand van deze rijbaan te blijven, wordt beoordeeld met inachtneming van de omstandigheden. ( Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, art. 12-1. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.