Hof van Cassatie: Arrest van 28 Januari 1971 (België)

Date :
28-01-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710128-2
Role number :

Summary

Een in de vennootschapsbelasting belastbare winst wordt opgeleverd door elke vermeerdering van de in het bedrijf belegde activa die, voor het belastbare tijdperk, uit een minderwaarde van de passiva voortvloeit, ongeacht de oorsprong en de aard ervan. ( Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 20, 21, 96, 114 en 265. )

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.