Hof van Cassatie: Arrest van 28 Juni 1999 (België). RG S990004N

Date :
28-06-1999
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19990628-7
Role number :
S990004N

Summary :

Het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening opgeworpen door de verweerder en hieruit afgeleid dat het verzoekschrift tot cassatie niet is ondertekend door een advokaat bij het Hof van cassatie is gegrond; het verzoekschrift tot cassatie moet zijn ondertekend door een advokaat bij het Hof van cassatie.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening: het verzoekschrift is niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie:
Overwegende dat artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het verzoekschrift tot cassatie op straf van nietigheid moet zijn ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie;
Overwegende dat het verzoekschrift waarbij de voorziening wordt ingesteld niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof van Cassatie;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.