Hof van Cassatie: Arrest van 28 Maart 1979 (België)

Date :
28-03-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790328-13
Role number :

Summary :

Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering van eenzelfde strafbaar opzet zijn en als zodanig slechts een enkel misdrijf opleveren, gaat de verjaring van de strafvordering t.a.v. de gezamenlijke feiten pas in vanaf het laatste feit <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.