Hof van Cassatie: Arrest van 28 September 1971 (België)

Date :
28-09-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710928-6
Role number :

Summary

Regelmatig gemotiveerd is de beslissing die de feitelijke gegevens vermeldt waarop zij is gegrond en aldus antwoordt op een conclusie waarbij verschillende of strijdige gegevens worden uiteengezet. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.