Hof van Cassatie: Arrest van 29 Januari 1968 (België)

Date :
29-01-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680129-4
Role number :

Summary :

Behoudens het geval van artikel 40, alinea 4, van de wet van 15 juni 1935, van regelmatige afstand of van een voorziening tegen een arrest van verwijzing naar het hof van assisen, kan een partij zich geen tweede maal in cassatie voorzien tegen eenzelfde in strafzaken gewezen beslissing. (Wetb. van strafv., art. 438.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.