Hof van Cassatie: Arrest van 29 Januari 1970 (België)

Date :
29-01-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700129-2
Role number :

Summary :

Het verhaal van de werknemer op de vakantiekas, schuldenares van het vakantiegeld, verjaart na een jaar vanaf de dag waarop de werknemer ontvankelijk is om het uit te oefenen. ( Wetten betreffende het jaarlijks verlof van de loonarbeiders, gecoördineerd op 9 maart 1951, art. 24, lid 3, en 65. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.