Hof van Cassatie: Arrest van 29 Mei 1984 (België). RG 8520

Date :
29-05-1984
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840529-1
Role number :
8520

Summary :

Wanneer het hoger beroep van het openbaar ministerie bij de rechtbank die of het hof dat van het hoger beroep kennis moet nemen, gericht is tegen een beklaagde die in België zijn woonplaats heeft, moet het exploot waarmee dat beroep wordt betekend, op straffe van nietigheid van het hoger beroep, dagvaarding bevatten om voor het rechtscollege in hoger beroep te verschijnen binnen zestig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis. ( Art. 205 Sv. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.