Hof van Cassatie: Arrest van 29 Mei 1984 (België). RG 8643

Date :
29-05-1984
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840529-1
Role number :
8643

Summary :

Niet naar recht verantwoord is de beslissing, waarbij een beklaagde wordt veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, bedoeld in art. 33, alinéa 1, 2° Wegverkeersreglement, terwijl erin wordt vastgesteld dat, hoewel die beklaagde zich heeft willen onttrekken aan de nuttige vaststellingen, hij daarin niet is geslaagd, ook al was het door omstandigheden buiten zijn wil.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.