Hof van Cassatie: Arrest van 29 September 1969 (België)

Date :
29-09-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690929-2
Role number :

Summary :

De voetganger die de rijbaan oversteekt op een plaats waar het verkeer noch door een bevoegd persoon noch door verkeerslichten geregeld wordt en waar geen oversteekplaats voor voetgangers bestaat, mag de rijbaan slechts opgaan na er zich van vergewist te hebben dat hij het kan doen zonder gevaar en zonder het verkeer te hinderen, zelfs al rijden deze niet normaal en overeenkomstig het wegverkeersreglement; hij voldoet aan deze verplichting, indien hij redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien dat hij de weggebruikers, die hij zag aankomen, zou hinderen. ( Wegverkeersreglement, art. 48, 3, 5°. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.