Hof van Cassatie: Arrest van 3 Januari 1978 (België)

Date :
03-01-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780103-3
Role number :

Summary :

Geen cassatiemiddel is de aanvoering van een verzuim waaruit geen vormgebrek of wetsovertreding kan worden afgeleid (1).(Art. 608 G.W.;art. 407 en vlg. Sv.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.