Hof van Cassatie: Arrest van 3 Maart 1969 (België)

Date :
03-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690303-2
Role number :

Summary :

Wanneer de voorziening tegen een in het Duits gewezen beslissing in strafzaken in dezelfde taal gesteld werd, bepaalt de Eerste voorzitter van het Hof van cassatie bij beschikking de taal waarin de rechtspleging voor het Hof vanaf de terechtzitting zal worden voortgezet. (Wetten van 15 juni 1935, art. 27bis, alinéa 2, en 20 juni 1953, art. 9.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.