Hof van Cassatie: Arrest van 3 Maart 1969 (België)

Date :
03-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690303-6
Role number :

Summary :

Uit de omstandigheid, dat de schuldige handelingen van een schuldenaar bij de schuldeiser zorgen en lasten hebben teweeggebracht, mag de feitenrechter wettelijk afleiden dat deze schuldeiser hierdoor morele schade heeft geleden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.