Hof van Cassatie: Arrest van 3 Mei 1967 (België)

Date :
03-05-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670503-7
Role number :

Summary :

Wanneer de raadkamer een verdachte wegens een misdaad en een samenhangend wanbedrijf naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder verzachtende omstandigheden te vermelden ten aanzien van de misdaad, en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de zaak, vernietigt het Hof, dat het rechtsgebied regelt, de beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar een kamer van inbeschuldigingstelling.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.