Hof van Cassatie: Arrest van 3 Mei 1971 (België)

Date :
03-05-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710503-7
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is de voorziening in cassatie voor het eindvonnis ingesteld tegen een vonnis van de correctionele rechtbank, dat zich ertoe beperkt het hoger beroep tegen een beslissing van de politierechtbank, die de zaak tot een latere datum verdaagt, niet-ontvankelijk te verklaren. (Sv., art. 416.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.