Hof van Cassatie: Arrest van 3 November 1969 (België)

Date :
03-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691103-11
Role number :

Summary :

Indien de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt wegens feiten, die eenzelfde schuldig oogmerk nastreven en gepleegd zijn tussen een wel bepaalde datum en een andere, zonder verdere precisering, en aan de hand van de processtukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, dit Hof niet kan nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing met verwijzing.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.