Hof van Cassatie: Arrest van 3 November 1969 (België)

Date :
03-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691103-1
Role number :

Summary :

De veroordeling van jagend te zijn aangetroffen, zonder te doen blijken van een verlof voor het dragen van jachtwapens houdt in dat de dader van het feit een jachtwapen heeft gedragen. ( Wet van 28 februari 1882, art. 14. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.